Nông sản trên cây

Nông sản trên cây

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện Vĩnh Hưng chuyên cung cấp gạo ST25 , Gạo huyết rồng , Trái cây nông sản