Gạo Huyết rồng

Gạo Huyết rồng

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện Vĩnh Hưng chuyên cung cấp gạo ST25 , Gạo huyết rồng , Trái cây nông sản